Износът ни нараснал с над 30% миналата година

Външнотърговското салдо на България за миналата година е отрицателно в размер на 6.1 млрд. лв., което е с 1.1 млрд. лв. по-малко от салдото за 2010 година. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва и през 2011 година, сочат окончателните данни на националната статистика.

През 2011 г. са изнесени стоки за 39.6 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се увеличава с 30.2%. В сравнение със съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през януари – със 71.1%, а най-малък през декември – с 13.8%.

Внесени са стоки (по цени CIF) за 45.8 млрд. лв., или с 21.6% повече от 2010 година. През всички месеци на 2011 г. се наблюдава увеличение на вноса в сравнение със съответния месец на 2010 г., като най-голям ръст се наблюдава през януари – с 47.7 %, а най-малък през декември – със 7.3%.

През 2011 г. износът на България за страните от ЕС се увеличава с 33.1% спрямо предходната година и е в размер на 24.7 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 74.0% от износа за ЕС (табл. 3 от приложението). Износът за Малта и Дания бележи ръст съответно с 399.2 и 134.8%, a спад се наблюдава при износа за Словения и Люксембург.

Вносът на България от страните от ЕС за миналата година също се увеличава с 24% спрямо предходната година и е на стойност 27.2 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Испания и Кипър, а най-голям спад се наблюдава при вноса от Малта и Финландия.

През 2011 г. износът на България за трети страни се увеличава с 25.7% спрямо предходната година и е на стойност 15 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Русия, Сърбия и БЮР Македония, които формират 42% от износа за трети страни, като изнесените стоки за Турция са се увеличили с 31.6%, а тези за Русия – с 22.8%. Най-голям ръст се наблюдава при износа за ЮАР – със 767.8%, и за Канада – с 215.2%. Най-голям спад се наблюдава при износа за Сингапур, Сирия и Перу.

Вносът на България от трети страни за 2011 г. се увеличава с 19% спрямо предходната година и е в размер на 18.6 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан (с 873%) и Израел (с 85.6%). Най-голям спад се наблюдава при вноса от Перу и Иран.

 

Източник: dariknews.bg