Износът ни нараснал с над 30% миналата година

delga

Външнотърговското салдо на България за миналата година е отрицателно в размер на 6.1 млрд. лв., което е с 1.1 млрд. лв. по-малко от салдото за 2010 година. Тенденцията вносът да е по-голям от износа се запазва и през 2011 година, сочат окончателните данни на националната статистика.

През 2011 г. са изнесени стоки за 39.6 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се увеличава с 30.2%. В сравнение със съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през януари – със 71.1%, а най-малък през декември – с 13.8%.

Внесени са стоки (по цени CIF) за 45.8 млрд. лв., или с 21.6% повече от 2010 година. През всички месеци на 2011 г. се наблюдава увеличение на вноса в сравнение със съответния месец на 2010 г., като най-голям ръст се наблюдава през януари – с 47.7 %, а най-малък през декември – със 7.3%.

През 2011 г. износът на България за страните от ЕС се увеличава с 33.1% спрямо предходната година и е в размер на 24.7 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 74.0% от износа за ЕС (табл. 3 от приложението). Износът за Малта и Дания бележи ръст съответно с 399.2 и 134.8%, a спад се наблюдава при износа за Словения и Люксембург.

Вносът на България от страните от ЕС за миналата година също се увеличава с 24% спрямо предходната година и е на стойност 27.2 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Испания и Кипър, а най-голям спад се наблюдава при вноса от Малта и Финландия.

През 2011 г. износът на България за трети страни се увеличава с 25.7% спрямо предходната година и е на стойност 15 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Русия, Сърбия и БЮР Македония, които формират 42% от износа за трети страни, като изнесените стоки за Турция са се увеличили с 31.6%, а тези за Русия – с 22.8%. Най-голям ръст се наблюдава при износа за ЮАР – със 767.8%, и за Канада – с 215.2%. Най-голям спад се наблюдава при износа за Сингапур, Сирия и Перу.

Вносът на България от трети страни за 2011 г. се увеличава с 19% спрямо предходната година и е в размер на 18.6 млрд. лева. Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан (с 873%) и Израел (с 85.6%). Най-голям спад се наблюдава при вноса от Перу и Иран.

 

Източник: dariknews.bg

Next Post

Студентски град с вечерен час по молба на полицията?

Алкохолът е най-големият проблем в Студентски град. Липсата на самоконтрол също. Студентите са пълнолетни хора, които сами решават дали са напиват или избиват. Това коментира пред Дарик началникът на Седмо районно управление комисар Ани Петрова. Тя обясни, че все още няма поставени паник-бутони и видеонаблюдение, каквото беше предложението на полицията. Най-големият […]

Може да харесате още