Учени създадоха функциониращ черен дроб с 3D принтер

Принтиране на човешки органи
Изкуствена многоклетъчна тъкан
Чернодробна тъкан с хематоксилин и еосин

Група американски учени създадоха най-малкият 3D човешки черен дроб, който функционира също както реалният.
Мини черните дробове, създадени от калифорнийската изследователска компания Organovo са с дълбочина половин милиметър и широчина четири милиметра. Компанията Organovo се занимава с изработка на функциониращи триизмерни човешки тъкани. Изработените органи могат да извършват почти всички функции, които се извършват от реалният човешки черен дроб. Две от основните предимства на изкуствените чернодробни тъкани са разработване на микроваскуларни мрежи в самата тъкан и образуването на тесни междуклетъчни връзки. Други съществени качества на тези многоклетъчни 3D чернодробни тъкани е производството на специфични за черния дроб протеини – албумин и трансферин, биосинтеза на холестерол и индуциране на цитохром Р450 дейности, включително CYP1A2 и CYP3A4.

3D изкуствена тъкан
Биопринтирана чернодробна тъкан, съдържаща хепатоцитни, ендотелиални и звездообразни клетки

Принтерът създава до двадесет слоя хепатоцитни клетки, които заедно с два други важни типа клетки спомагат за нормалната работа на черния дроб. Въпросните хепатоцитни клетки се използват в лабораторни условия за откриване на рекации към лекарства и имат неограничени възможности за възпроизвеждане. Когато по хирургичен път е остранен повече от половината от черният дроб именно хепатоцитните клетки възстановяват органа до началният му вид. Устройството добавя клетки и от кръвоносните съдове. По този начин изкуствения орган получава необходимите му хранителни вещества и кислород.
Последният черен дроб на калифорнийската компания е работил в продължение на четиридесет дни в лабораторни условия. Предишният орган, създаден в лабораторията е работил само пет дни.
„През април ние успяхме да покажем как нашият 3D черен дроб работи пет дни. След извършени допълнителни изследвания представихме новият орган, който работи четиридесет дни.

Направихме тестове с лекарства, на които тъканите реагираха както биха реагирали човешките. Това от своя страна би било изключително полезно за тестване на нови медикаменти,” коментира Кейт Мърфи, изпълнителен мениджър в Organovo.
Въпреки че изследването на Мърфи е в начален стадий, учени вярват, че следващи по-издръжливи версии на черен дроб ще бъдат използвани за трансплантации. Това би помогнало на над сто и двадесет хиляди пациенти от списъците с чакащи за важният орган.