Автор: Венцислава

Пародонтозата е разпространеното наименование на “пародонтит” и е сред най-често срещаните заболявания, които засягат устата,…