Какво представлява консекутивният превод и какви са неговите приложения

delga

консекутивен и симултанен превод

Животът ни предлага различни предизвикателства, с които трябва да се справим, за да успеем в своята професионална или учебна сфера. Глобализацията на света доведе до необходимостта от по-детайлно познаване на чуждите култури, обичаи, бизнес отношения и не на последно място – езици. Начинът, по който хората общуват, гарантира по-пълното и точно усвояване на информацията, както и нейното ефективно и коректно запаметяване. Така се появява нуждата от специални посредници в това общуване. Съвременните медиатори между отделните култури и народи се наричат преводачи.

Отдавна специалистите по чужди езици се приемат с почитание у нас. Това се дължи на мирогледа, изграден от българина с вековете. Ние гледаме на хората, владеещи повече от един език, като майстори на речта, които непрекъснато се самоусъвършенстват, за да подобрят своите знания. Преводачите най-добре разбират и усещат отделните нюанси в говора на един чужденец, долавяйки в много случаи неговата история и опит, уловени в използвани наречия, диалект или структура на изреченията.

Що се отнася до преводите, един от най-популярните начини за предаване на чуждоезикова информация е консекутивният превод. Той се нарича още последователен превод. Всички сме ставали свидетели на консекутивен превод, най-вече в телевизионни предавания, радиопрограми или по време на големи културни, спортни или политически събития. Както показва и името, последователното предаване на информация е свързано с редуване между речта на интервюирания и специалиста-преводач по чужд език.

При консекутивният превод се използват паузи, в които лингвистите изчакват чуждестранния гост да завърши своето изречение, след което по памет пресъздават информацията в него. Това става и по обратния ред, когато домакинът на предаването, конференцията или събитието се обръща към интервюирания със своите въпроси. Тогава преводачът пресъздава по памет основните моменти от питането на чуждестранния гост, оратор или лектор.

Разлики между консекутивен и симултанен превод

За разлика от симултанния превод, при консекутивното предаване на чужд език не са необходими специални технически средства или оборудване. Специалистите използват кратки, ясни и точни изречения, за да пресъздадат важните части от речта на чуждестранния гост. Консекутивен превод може да се направи и с използването на записки от страна на преводача. Това се случва, когато речта на чуждестранния оратор е по-дълга и обстоятелствена. Последователен превод може да бъде извършен и върху предварително зададен писмен текст. Такива случаи са нерядко срещани, особено в наши дни. Подобен консекутивен превод се извършва при търговски сделки, нотариални сделки и др.

Задължително условие за по-доброто пресъздаване на определена информация е предварителната уговорка между чуждестранния гост и специалистът-преводач. На нея могат да бъдат уточнени детайли, свързани с необходимите паузи, които ще използва чужденецът. Това се налага най-вече в случаи, когато тематиката на превода е по-специфична и по-сложна. В такива случаи преводачите си запазват правото за водене на записки или предварителна писмена подготовка относно различните термини, които са част от речта, лекцията или разговора.

С преводите ние се докосваме до нови и непознати сфери от живота. А от философията знаем, че колкото повече допирни точки имаме със света, толкова повече се увеличава нашето познание и интерес към него. Така преводачите са се превърнали в нещо повече от професионалисти в своята област. Те са част от познанието за света, което ни е все по-необходимо в днешно време.

5/5 - (1 vote)
Next Post

Все по-голяма нужда от счетоводители - експерти по GDPR и лични данни

Иска или не, всеки бизнес ежедневно се сблъсква с различни аспекти на счетоводната материя, с които трябва да се синхронизира. Истината е, че динамиката и всеобхватността на счетоводството изискват тясна специализация на всеки счетоводител в определена сфера. Profirms предлага професионални счетоводни услуги, които да гарантират сигурността на бизнеса Ви в […]
GDPR услуги