Oтговорът на „София Тех Парк“ на отвореното писмо на Ивайло Пенчев

gbx

Тази публикация е продължение на новината „Ивайло Пенчев собственик на „Уолтопия“ с гневно отворено писмо към София Тех Парк„.

Oтговор на „София Тех Парк“ на отвореното писмо на Ивайло Пенчев:

Във връзка с отвореното писмо на г-н Ивайло Пенчев, чийто некултурен стил и циничен изказ няма да коментираме, ръководството на „София Тех Парк“ АД заявява, че съгласно договор за учредяване право на строеж с нотариален акт от март 2014 г. сградата на „Уолтопия“ следваше да бъде въведена в експлоатация до 31 декември 2016 г. Към тази дата 3229 кв. м от нея, или около една пета, все още не бяха въведени в експлоатация. Към днешна дата 578.43 кв. м все още не са въведени в експлоатация.
В същия нотариален акт, подписан надлежно от г-н Ивайло Пенчев, е предвидена санкция за забава на пускането в експлоатация в размер на законната лихва върху цената на строежа за периода от 1 януари 2017 г. до деня на въвеждане на цялата сграда в експлоатация.
Въпреки това, към момента не е започнала процедура по налагане на такава санкция от страна на „София Тех Парк“ АД. Единствено от страна на ръководството са изпратени писма до „Уолтопия“, с покана за среща,  на която да се уточнят условията за заплащане на такса управление и да се обсъди въпросът с неустойката за неизпълнение на договора. На последвалата среща, на която г-н Пенчев  не присъства, тези теми бяха обсъдени в конструктивен и добронамерен диалог, без да се стига до крайно решение. В тази връзка сме изключително изненадани от тона, изказа и позицията на г-н Ивайло Пенчев.
„София Тех Парк“ АД е предоставила надлежно всички изискани от „Уолтопия“ документи, които са им необходими, за да направят свой анализ на таксата за управление. До момента обаче няма никакъв отговор от страна на ръководството на „Уолтопия“ по този въпрос.
Ръководството на „София Тех Парк“ АД категорично заявява, че  никога и по никакъв повод не е възпрепятствало проектирането и изграждането на сградата на „Уолтопия“. Напротив, към компанията винаги е подхождано като към стратегически и важен за екосистемата на парка инвеститор, за какъвто ги считаме и към момента.
Относно електричеството искаме да обърнем внимание, че както всеки един потребител, „Уолтопия“ има сключен договор с ЧЕЗ България и условията по него зависят единствено от двете договорни страни.
По отношение на доучредяването на право строеж върху още 1620 кв. м през август 2016 г., уточняваме, че те не са усвоени за осигуряване на паркинг, а за дострояване на полуетажи в сградата над кота 0. Относно паркинга, „София Тех Парк“ АД никога не е имало възможност да продава паркоместа, тъй като многоетажният паркинг е компонент от „Научно-технологичния парк“, изграден със средства от ЕС по ОП РКБИ 2007-2013. В тази връзка този компонент от инфраструктура е общодостъпен за всички заинтересовани лица, съгласно условията на Пренотификацията на проекта и регламент 651/2014 на Европейската Комисия.
Обръщаме внимание, че към момента наематели на сградата на „Уолтопия“ вече ползват 75 броя паркоместа от публичния паркинг и няма никаква пречка при желание от страна на служителите на „Уолтопия“ или наемателите на сградата, броят на отдадените паркоместа да бъде увеличен.
По отношение на развитието на „София Тех Парк“ ще припомним, че към момента в сграда Инкубатор вече свои офиси имат 30 компании, стартиращи и развити, в които работят много повече от 50 души. Запълняемостта на офис площите в Инкубатора е около 75%.
Лабораторният комплекс има постоянни екипи и свои ръководители от декември 2016 г., които са започнали работа по множество научни проекти. Може да се направи справка и по отношение на функционирането на иновационния форум „Джон Атанасов“, в който през последната година са се провели десетки събития с хиляди участници.
По отношение на инвестиционния интерес към „София Тех Парк“ уточняваме, че към зоните за бъдещо развитие на парка има изключителен интерес и вече са постъпили множество инвестиционни намерения, чиято реализация се очаква да започне още през 2017 г.
Ръководството на „София Тех Парк“ АД отново заявява своята позиция и изразява надежда за запазването на конструктивния и коректен диалог с всички свои партньори, включително „Уолтопия“, какъвто до момента на това тяхно писмо е имало.
5/5 - (1 vote)
Next Post

Какво представлява консекутивният превод и какви са неговите приложения

Животът ни предлага различни предизвикателства, с които трябва да се справим, за да успеем в своята професионална или учебна сфера. Глобализацията на света доведе до необходимостта от по-детайлно познаване на чуждите култури, обичаи, бизнес отношения и не на последно място – езици. Начинът, по който хората общуват, гарантира по-пълното и […]
консекутивен и симултанен превод